Alexandra Ladzianska

Alexandra Ladzianska

je študentkou Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odbor anglický a ruský jazyk.

S poviedkou od Dvestoprvý krok Sergeja Lukianenka získala v roku 2021 na Prekladateľskej univerziáde 3. miesto.

V Samyzdate si chcela vyskúšať svoje prekladateľské zručnosti a zlepšovať ich a aj si rozšíriť si obzor v súčasnej ruskej literatúre.  Taktiež tajne dúfa, že okrem prekladania poviedok, raz napíše aj vlastnú knihu.

Miluje zvieratá, hudbu, prírodu a vo voľnom čase nepohrdne dobrou knihou a kedysi sa venovala aj prednesu poézie.

Preklady: