Hanna Hloba

Hanna Hloba

je študentka z Bieloruska, ktorá sa zaľúbila do slovenského jazyka a kultúry po tom, ako absolvovala študijný pobyt v Bratislave. Odvtedy sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Univerzite Komenského, momentálne študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii ruský jazyk a slovenský jazyk. 

Zaujíma sa aj o iné slovanské jazyky a venuje sa prekladom umeleckej literatúry. V súčasnosti pracuje na projekte Slovizdat, ktorého cieľom bude zoznámiť ruského čitateľa so súčasnou slovenskou literatúrou. 

Jej vášňou je cestovanie, spoznávanie nových krajín a kultúr, a tiež fotografovanie. Vo voľnom čase rada chodí do prírody, maľuje alebo sa venujem iným tvorivým činnostiam.

Preklady: