Jana Barátová

Janka Barátová

študuje druhý ročník magisterského programu OPT v kombinácii ruský a slovenský jazyk na Univerzite Komenského. Absolvovala študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe.

Venuje sa doučovaniu ruského jazyka, športu a spoznávaniu nových kultúr. Najviac jej imponuje ukrajinská kultúra a spôsob života. Pracuje na vlastnom projekte «Говорит Москва», v ktorom poukazuje na jazykové a kultúrne rozdiely Ruska a Slovenska. V budúcnosti plánuje spustiť kurzy ruského jazyka.

Práca na prekladoch pre Samyzdat jej napomáha lepšie porozumieť ruskej spoločnosti.

Preklady: