Mária Jadroňová

je študentkou FF UMB, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a ruského jazyka.

V roku 2015 navštívila Moskvu, zamilovala sa do ruskej kultúry a histórie, a preto sa aj rozhodla študovať rusistiku.

Do Samyzdatu sa pridala, aby si zlepšila prekladateľské kompetencie a zoznámila sa so súčasnou ruskou literatúrou.

Keď ju práve netlačia školské povinnosti, tak vo voľnom čase rada cestuje, číta knihy, pozerá filmy, počúva hudbu a chodí do prírody.

Preklady: