Martina Dvoržáková

Martina Dvoržáková

študuje v piatom ročníku OPT v kombinácii bulharský jazyk a ruský jazyk. Počas svojho štúdia sa zúčastnila viacerých študentských mobilít, aby si zlepšila svoje znalosti jazykov a lepšie spoznala kultúru daných krajín.

Vo svojom voľnom čase sa venuje viacerým kreatívnym aktivitám: tancu, pilatesu, alebo foteniu. Na jeseň 2019 sa dokonca stala dvornou fotografkou Rusalky. Od tej doby sa zapája aj do iných projektov, ako napríklad do projektu Samyzdat.

Nie je žiadna lenivka, popri štúdiu sa vždy snažila pracovať, aby mala dostatok financií na cestovanie, ktoré takisto patrí medzi jej záľuby. Ako osobnosť je veľmi spoločenská, priateľská a vždy sa rada zabaví v spoločnosti dobrých ľudí.

Preklady:

  • Život na home-office

    Ako ruskí spisovatelia prežívali samoizoláciu, ako vnímajú vlastnú existenčnú otázku počas prvej vlny pandémie? Čo sa zmenilo na ich štýle života? Dala im pandémia nové časové možnosti na vlastnú tvorbu? Zmenil sa ich štýl práce? Odpoveď nielen na tieto otázky sa čitateľ dozvedá práve v týchto úvahách
  • Alexander-Snegirev-Volby

    Alexander Snegiriov – Voľby

    Poviedka Voľby je plná humoru a narážok. Hlavnú postavu je cynický mladík, ktorého meno sa čitateľ v poviedke nedozvie, opisuje ľudí s ktorými sa stretáva počas svojho pôsobenia ako pozorovateľ pri voľbách. Každú postavu opisuje s nádychom kritiky a určitým opovrhnutím. Pred očami sa nám vynára na prvý pohľad nudná osobnosť, ktorá však postupne v...