Nina Bianka Hýroššová

Nina Bianka Hýroššová

Je študentkou magisterského štúdia ruských a vychodoeurópskych štúdií. Špecializuje sa na postsovietsky priestor, v bakalárskej práci analyzovala posledné bieloruské voľby. Momentálne pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Preklady: