Peter Rusina

Peťo Rusina

je študentom piateho ročníka študijného odboru ruské a východoeurópske štúdiá. V tomto odbore má veľkú záľubu, pretože spája všetko, čo ho baví – ruštinu a jazyky vo všeobecnosti, humanitné a spoločenské vedy a v neposlednom rade aj umenie. Počas štúdia sa postupne vyprofiloval smerom k diskurznej analýze.

Vďaka Rusalke má možnosť vyvenčiť svoju umeleckú časť duše a v poslednom čase sa začal trochu venovať aj prekladu. Keď ho práve netlačia školské povinnosti alebo iné záľuby, tak sa vo voľnom čase venuje hudbe, ktorú považuje za jeden z najlepších prostriedkov ako vyjadriť isté posolstvo.

Je aj hlbokým fanúšikom futbalu, pretože ho skrz-naskrz pokladá za metaforu pre bežný život. No a jeho najhlbšou túžbou je milovať Cestu, Pravdu a Život – a vďaka tomu aj ostatných okolo seba.

 

 

Preklady: