Stanka Labjaková

Stanislava Labjaková

je študentkou piateho ročníka ruských a východoeurópskych štúdií. Absolvovala dvojmesačnú stáž v Moskve. V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine sa venuje prekladom článkov výpovedí Rusov a Ukrajincov, aby mali čitatelia Samyzdatu aktuálne informácie. Zaujíma sa o aktuálne dianie, ekológiu a obľubuje zvieratá, preto sa aj v prekladoch článkov venovala týmto témam.

Preklady: