Viola Bályová

Viola Bályová

je študentkou štvrtého ročníka prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii fínskeho a ruského jazyka. Počas štúdia absolvovala letnú školu fínskeho jazyka v meste Turku. 

Vo voľnom čase sa venuje tancu na závesných kruhoch a svojím dvom milovaným kóliám. Čas rovnako rada trávi s knihou v ruke a tiež zdokonaľovaním svojich jazykových i prekladateľských kompetencií.

V budúcnosti by sa chcela odsťahovať do Fínska, skúmať fínsky jazyk a naďalej sa venovať prekladaniu. Prekladateľská činnosť v samyzdate jej pomáha lepšie spoznať ruský jazyk a bohatú ruskú kultúru.

Preklady: