Zuzana Bujačková

Zuzana Bujačková

vyštudovala odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra. Momentálne pôsobí druhý rok na katedre rusistiky ako doktorandka v odbore slavistika.

Do Rusalky sa dostala počas príprav prvej hry – Mikroskopu, ktorú z pozície „agitátorskej moderátorky“ uvádzala v KC Dunaj. V divadle sa až na malé výnimky nevenuje stvárňovaniu postáv. Svoje uplatnenie v Rusalke našla ako organizátorka a moderátorka Prekladateľských besied či scenáristka a režisérka hier Komunálka a Z vedľajšej perspektívy.

Jej najväčšie hobby sú knihy, kníhkupectvá a prechádzky Bratislavou – väčšinu z nich absolvuje so svojou dcérou a psom, jej nerozlučnými parťákmi.

Preklady: